Bestyrelsen

Your Image På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 personer til at sørge for at de praktiske opgaver bliver udført, samt have en dialog med grundejere og myndigheder i de spørgsmål, som måtte dukke op. Bestyrelsen mødes ca. 5 gange om året.

Økonomi:
Vi har en sund økonomi, og bruger en pæn del af kontingentindtægterne til at akkumulere kapital i vejfonden, som skal bidrage til den løbende vedligeholdelse af vejene, og forstærkning af slidlaget, når den tid kommer.


Bestyrelses oversigt:

Post til bestyrelsen: bestyrelsen@lk-vej.dk