Grundejerforeningen

Sne Grundejerforeningens ansvar er at vedligeholde og pleje vejnet, kloaknet og de fælles grønne områder med græsklipning, gødskning, ukrudtsbekæmpelse, træpleje, samt vedligeholdelse af stier.

Dertil kommer rydning af sne om vinteren. Vi har kontrakt med en lokal anlægsgartner til disse opgaver.

Det årlige kontingent pr. husstand er p.t. 2300 kr. (2024)